Om Oss


Detta är ELLWEE

ELLWEE marknadsför och säljer husbilar och husvagnar. ELLWEE är genom koncernbolaget EW Fritid AB auktoriserade återförsäljare för KABE samt Adria inom husbil och husvagn samt återförsäljare av KAMA-tillbehör. EW Fritid AB säljer även begagnade husbilar och husvagnar för fler märken. EW Fritid AB erbjuder även service och rekonditionering via egen serviceverkstad.

ELLWEEs strategiska målsättning att tillgodose marknadens växande behov för fordon för stadsområden, utomhusaktiviteter, rekreation och kommersiell rörlighet.

ELLWEE vill bidra till en
grön samhällsomställning.

ELLWEE har som uppdrag att bidra till långsiktig grön samhällsomställning inom fordonssegmentet.


ELLWEE avser växa både organiskt och icke organiskt genom att etablera sig inom nya marknadssegment, genom nya produkter, utökad närvaro i värdekedjan samt geografisk expansion.


Förvärvsstrategin innebär bl a att förvärva lönsamma verksamheter inom fordonssegmentet som bidrar till den pågående gröna samhällsomställningen där potentiella förvärv utvärderas bland annat genom att bedöma långsiktig lönsamhet, synergier, konkurrens och geografisk kundköpkraft.BolagsstrukturKoncernen består av moderbolaget ELLWEE AB (publ) och dess helägda direkta eller indirekta dotterbolag ELLWEE EV AB, ELWEE Distribution AB och EW Fritid AB.


Historia


2019 Bildande av bolag
2020 Köp av verksamheten ELLWEE
2020 Ändring av bolagsnamn till ELLWEE AB (publ.)
2021 Notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market
2021 Bildande av ELLWEE Distribution AB
2021 Förvärv av EW Fritid AB
2021 Bildande av ELLWEE EV AB
2021 Bildande av ELLWEE MPV AB
2022 Avyttring av elfordonsverksamhet inkl. av ELLWEE MPV AB samt ELLWEE INC