Om Oss


Detta är ELLWEE

ELLWEE marknadsför och säljer husbilar och husvagnar. ELLWEE är genom koncernbolaget EW Fritid AB auktoriserade återförsäljare för KABE samt Adria inom husbil och husvagn samt återförsäljare av KAMA-tillbehör. EW Fritid säljer även begagnade husbilar, husvagnar och fordon för fler märken. EW Fritid erbjuder även rekonditionering och servicetjänster.

ELLWEE har som strategi att äga lönsamma bolag inom rekreationsfordon. På sikt avses verksamheten breddas till andra fordons– och maskintyper och angränsande servicetjänster. Denna strategi uppnås dels genom att bredda bolagens produkterbjudande men i huvudsak genom förvärv.

ELLWEEs förvärvsstrategi innebär bl a att förvärva verksamheter inom fordonssegmentet där potentiella förvärv utvärderas bland annat genom att bedöma långsiktig lönsamhet, synergier, konkurrens och geografisk kundköpkraft.

Bolagsstruktur och historiaBolagsstrukturKoncernen består av moderbolaget ELLWEE AB (publ) och dess helägda direkta eller indirekta dotterbolag ELWEE Distribution AB och EW Fritid AB.


Historia


2019 Bildande av bolag
2020 Köp av verksamheten ELLWEE
2020 Ändring av bolagsnamn till ELLWEE AB (publ.)
2021 Notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market
2021 Bildande av ELLWEE Distribution AB
2021 Förvärv av EW Fritid AB
2021 Bildande av ELLWEE EV AB
2021 Bildande av ELLWEE MPV AB
2022 Avyttring av elfordonsverksamhet inkl. av ELLWEE MPV AB samt ELLWEE INC
2023 Avyttring av ELLWEE EV AB