Image

Status avseende de av ELLWEE vidtagna rättsliga åtgärder mot säljarna av Alsike Maskin

30/09/2022

Statusuppdatering: Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”) har idag hänskjutit målet till skiljenämnd. Dom ska meddelas senast 30 mars 2023.

ELLWEE offentliggjorde genom pressmeddelande den 15 mars 2022 att ELLWEE via dess helägda dotterbolag ELLWEE Distribution AB (”Bolaget”), ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Alsike Maskin.

ELLWEE offentliggjorde genom pressmeddelande den 21 juni 2022 att styrelsen för ELLWEE Distribution AB, beslutat att vidta rättsliga åtgärder mot säljarna i samband med att överlåtelsen av aktierna i Alsike Maskin ej fullbordats.

I dag, 30 september 2022 har Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”) hänskjutit målet till skiljenämnd. Dom ska meddelas senast 30 mars 2023.

SCC får förlänga denna tidsfrist på en motiverad begäran från skiljenämnden eller om det annars anses nödvändigt.