Image

ELLWEE slutför försäljning av elfordonsverksamheten

01/07/2022

Styrelsen för ELLWEE EV AB, ett dotterbolag till ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller ”Bolaget”), har idag slutfört försäljningen av dotterbolaget ELLWEE MPV AB och indirekt det helägda amerikanska dotterbolaget ELLWEE Inc. i enlighet med de villkor som meddelandes genom pressmeddelande tidigare idag med rubriken ”ELLWEE säljer elfordonsverksamheten”.