ELLWEE offentliggör EU-tillväxtprospekt och avsikt om att besluta om en övertilldelningsemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER...

Läs mer
Kommuniké från extra bolagsstämma i ELLWEE AB (publ)

Extra bolagsstämman i ELLWEE AB (publ), org.nr 559213-3739 (”Bolaget”) ägde rum...

Läs mer
Delårsrapport för första kvartalet 2022

Detta är en sammanfattning, den fullständiga rapporten finns tillgänglig på...

Läs mer
Publicering av årsredovisning 2021

ELLWEE  AB publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2021....

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ELLWEE AB (PUBL)

Aktieägarna i ELLWEE AB (publ), org. nr 559213-3739 ("Bolaget") kallas härmed till...

Läs mer
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ELLWEE AB (PUBL)

Aktieägarna i ELLWEE AB (publ), org. nr 559213-3739 ("Bolaget") kallas härmed till...

Läs mer