Bokslutskommuniké 2021

Detta är en sammanfattning, den fullständiga rapporten finns tillgänglig på...

Läs mer
ELLWEE ingår avtal om att förvärva Alsike Maskin Entreprenadförsäljning AB

ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller ”Bolaget”) har idag, via Bolagets helägda...

Läs mer
ELLWEE AB (publ.) senarelägger kvartalsrapport för Q4 2021

Styrelsen i ELLWEE AB (publ.) har beslutat att senarelägga rapporten för det fjärde...

Läs mer
ELLWEE AB(publ.) får ny domän för investerare (investor relations)

ELLWEE AB (publ.) har som ett steg att förtydliga sin marknadskommunikation antagit en...

Läs mer
ELLWEE AB (publ.) senarelägger kvartalsrapport för Q4 2021

Styrelsen i ELLWEE AB (publ.) har beslutat att senarelägga rapporten för det fjärde...

Läs mer