ELLWEE AB (publ) fullföljer inte förvärvet av Alsike Maskin Entreprenadförsäljning AB

ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller ”Bolaget”) har inte lyckats erhålla den fulla...

Läs mer
Publicering av årsredovisning för verksamhetsåret 2022

ELLWEE AB publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2022....

Läs mer
Delårsrapport för fjärde kvartalet 2022

Finansiell sammanfattning oktober-december 2022 [...]Read...

Läs mer
ELLWEE har ingått förlikning med säljaren av Alsike Maskin

Det av ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller ”Bolaget”) helägda dotterbolaget ELLWEE...

Läs mer
Delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Detta är en sammanfattning, den fullständiga rapporten finns tillgänglig på...

Läs mer
Delårsrapport för andra kvartalet 2022

Detta är en sammanfattning, den fullständiga rapporten finns tillgänglig på...

Läs mer