Delårsrapport för andra kvartalet 2023

Detta är en sammanfattning, den fullständiga rapporten finns tillgänglig på...

Läs mer
ELLWEE AB (publ) tidigarelägger offentliggörande av delårsrapport för andra kvartalet 2023

Styrelsen i ELLWEE AB (publ) har beslutat att offentliggöra delårsrapport för andra...

Läs mer
ELLWEE AB (publ): ELLWEE offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

Vid årsstämman i ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller ”Bolaget”) den 21 juni 2023...

Läs mer
Kommuniké från årsstämma i ELLWEE AB (publ)

Årsstämma i ELLWEE AB (publ) (“Bolaget”) ägde rum idag den 21 juni 2023 kl. 10.00...

Läs mer
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ELLWEE AB (PUBL)

Aktieägarna i ELLWEE AB (publ), org.nr 559213-3739 (”Bolaget”), kallas härmed till...

Läs mer
Delårsrapport för första kvartalet 2023

Detta är en sammanfattning, den fullständiga rapporten finns tillgänglig på...

Läs mer