Delårsrapport för fjärde kvartalet 2023

Detta är en sammanfattning, den fullständiga rapporten finns tillgänglig på...

Läs mer
ELLWEE utser Carnegie till likviditetsgarant

ELLWEE AB (publ.) har ingått avtal med Carnegie Investment Bank AB, avseende tjänsten...

Läs mer
ELLWEE offentliggör utfall i företrädesemissionen

Styrelsen för ELLWEE AB (”ELLWEE” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i...

Läs mer
ELLWEE offentliggör informationsmemorandum avseende förestående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER...

Läs mer
ELLWEE beslutar att genomföra företrädesemission om cirka 25,41 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER...

Läs mer
Delårsrapport för tredje kvartalet 2023

Detta är en sammanfattning, den fullständiga rapporten finns tillgänglig på...

Läs mer