Investerare


Om bolaget


ELLWEE AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som registrerades i Sverige den 26 juli 2019. ELLWEEs verksamhet bedrivs enligt svensk rätt och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Trollhättans kommun.


Delårsrapport för andra kvartalet 2023

Detta är en sammanfattning, den fullständiga rapporten finns tillgänglig på...

Läs mer
ELLWEE AB (publ) tidigarelägger offentliggörande av delårsrapport för andra kvartalet 2023

Styrelsen i ELLWEE AB (publ) har beslutat att offentliggöra delårsrapport...

Läs mer
ELLWEE AB (publ): ELLWEE offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

Vid årsstämman i ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller ”Bolaget”) den 21...

Läs mer