Investerare


Om bolaget


ELLWEE AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som registrerades i Sverige den 26 juli 2019. ELLWEEs verksamhet bedrivs enligt svensk rätt och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Trollhättans kommun.


Delårsrapport för andra kvartalet 2022

Detta är en sammanfattning, den fullständiga rapporten finns tillgänglig på...

Läs mer
ELLWEE slutför försäljning av elfordonsverksamheten

Styrelsen för ELLWEE EV AB, ett dotterbolag till ELLWEE AB (publ)...

Läs mer
ELLWEE säljer elfordonsverksamheten

Styrelsen för ELLWEE EV AB, ett dotterbolag till ELLWEE AB (publ)...

Läs mer