KALENDER


Finansiell kalender


2022-11-09 Delårsrapport för Q3 2022

2023-02-28 Bokslutskommuniké (Q4-rapport) 2022

2023-05-10 Delårsrapport för Q1 2023

2023-08-23 Delårsrapport för Q2 2023

2023-11-08 Delårsrapport för Q3 2023

2024-02-26 Bokslutskommuniké (Q4-rapport) 2023