KALENDER


Finansiell kalender


2022-08-17 Delårsrapport för Q2

2022-11-09 Delårsrapport för Q3

2023-02-23 Bokslutskommuniké (Q4-rapport) 2022