Bolagsstyrning


ELLWEE AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som registrerades i Sverige den 26 juli 2019.

ELLWEEs verksamhet bedrivs enligt svensk rätt och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun.

BolagsstämmorBolagsordning


Klicka här för att ladda ner bolagsordningen.


Styrelse


Oberoende i förhållande till
Namn Befattning Bolaget och dess ledning större aktieägare
Hans Linnarson Styrelseordförande Ja Ja
Alexander Schoeneck Styrelseledamot Ja Ja
Christian Riddarbo Styrelseledamot Ja Ja
Peter Carenborn Styrelseledamot Ja Ja

Hans Linnarson (styrelseordförande sedan 2020)

Född: 1952

Utbildning och erfarenhet: Hans Linnarson har en utbildning som elektronikingenjör och innehar en fil kand examen. Hans Linnarson har även erfarenhet från olika VD-uppdrag och var tidigare VD, koncernchef och styrelseledamot för Husqvarna AB (publ).

Övriga pågående uppdrag: Hans Linnarson är styrelseordförande i Nibe Industrier AB, Scandbio AB, Hörberg Petersson Tronic AB och N.P. Nilssons Trävaruaktiebolag, samt styrelsemedlem i Eolus Vind AB (publ), Zinkteknik i Bredaryd Aktiebolag, Nordiska Plast AB och Inission AB.

Eget och närståendes innehav: 300 000 teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2020/2023 av serie B


Alexander Schoeneck (styrelseledamot sedan 2020)

Född: 1983

Utbildning och erfarenhet: Alexander Schoeneck har arbetat som professionell investerare på heltid sedan 2016.

Övriga pågående uppdrag: Alexander Schoeneck är bland annat styrelseordförande i JEQ Capital, styrelseledamot tillika verkställande direktör i JJV Invest AB, styrelseledamot i Corpura Fondkommission AB samt styrelseledamot i DanCann Pharma A/S

Eget och närståendes innehav: 7 793 aktier och 300 000 teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2020/2023 av serie B


Christian Riddarbo (styrelseledamot sedan 2020)

Född: 1979

Utbildning och erfarenhet: Christian Riddarbo har en juristkandidatexamen från Göteborgs universitet och arbetar som advokat på Advokatfirman Vinge KB. Han har även erfarenhet från tidigare styrelseuppdrag i Fortinova Fastigheter AB (publ).

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Omvida AB och Corpura Fondkommission AB, samt styrelseledamot i Bröderna Hanssons Export Göteborg AB.

Eget och närståendes innehav: 300 000 teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2020/2023 av serie B


Peter Carenborn (styrelseledamot sedan 2023)

Född: 1959

Utbildning och erfarenhet: Peter Carenborn har tidigare arbetat i över 25 år som category manager på Husqvarna. Han har därefter varit VD och styrelseledamot för KABE Husvagnar AB samt försäljningschef på Kress Nordic.

Övriga pågående uppdrag: Peter Carenborn är VD och Styrelseordförande i Carenborn Konsult AB.

Eget och närståendes innehav: -


Ledande befattningshavare


Jim Larsson (CEO sedan 2022)

Född: 1977

Utbildning och erfarenhet: Jim Larsson är utbildad maskiningenjör och civilekonom. Han har arbetat med management- och ekonomirelaterade frågor sedan 2001.

Övriga pågående uppdrag: Jim Larsson är styrelseordförande i Sparkyield AB, styrelseledamot i Monent Group AB, Monent S1 AB, Monent S2 AB, EW Fritid AB, styrelseledamot tillika verkställande direktör i Monent AB samt styrelsesuppleant i JRL hem AB och ELLWEE Distribution AB.

Eget och närståendes innehav: 14 307 aktier och 400 000 teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2020/2023 av serie A